All posts tagged twitter

Voor wie zich dagelijks, zoals ik, in de sociale media stort om zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen in documentmanagement, recordsmanagement, SharePoint en alles daar om heen, is het toch nog gemakkelijk om net iets te missen. Een tweet, een blog, dat artikel of die ene Facebook update. Om iedereen zo aan het einde van 2011 ter wille te zijn, bied ik hierbij mijn eigen, geannoteerde ‘Blog gemist’. Een zap service met alle blogs van eric burger document management van 2011. Ik wens je fijne feestdagen en een prachtig 2012!

We quit what? E-mail? Het blog-jaar 2010 eindigde ik op de laatste dag met een kritische blik op de we-quit-mail of zero-email-policy activisten. Erg actueel ook weer, lees ook vooral de recente, uitstekende blog van Mark Fidelman.

AIIM Sharepoint Certificate Program De SharePoint 2010 Master Course van AIIM die ik in januari in San Francisco volgde biedt een degelijke basis voor de onderwerpen recordsmanagement en governance in SharePoint.

“It is the metadata stupid” Het op routeringsmetadata van CIA-documenten gebaseerde boek over Lee Harvey Oswald was een uitgelezen kans om het vakgebied in verband te brengen met mijn af en toe opspelende JFK-assassination fetisj. En leuk dat ik daarmee niet de enige was onder vakgenoten!

Verkiezingstijd: tijd voor politwoops! Een beetje in tegenspraak met mijn opvattingen over het belang van emailarchivering (laten we daar beginnen, voordat we ons druk maken over sociale media), maar deze was dan ook te leuk om te laten liggen.

SharePoint 2010 en recordsmanagement Eerste van 2011 in een reeks blogs over de mogelijkheden èn beperkingen van SharePoint 2010 voor de toepassing van recordsmanagement. Met bijzondere aandacht voor emailarchivering. Op basis van een whitepaper van RIMtech uit Canada,  een in recordsmanagement gespecialiseerde consultancy.

Enterprise Content Manegement: de toestand in de wereld Geschreven naar aanleiding van het periodieke Industry Watch onderzoek van AIIM naar ontwikkelingen en trends in de branche. E-mail staat (nog, weer) hoog op de prioriteitenlijst, maar “31% van de respondenten beschouwt e-mail management als ‘chaotisch’ (…) 39% slaat e-mailberichten nog altijd op in Outlook mappen (…) 27% heeft geen beleid dienaangaande.’

Een bekend DMS-probleem Op geen blog van 2011 kwamen zoveel reacties en retweets als deze. Mislukte DMS/RMA projecten raken blijkbaar een gevoelige  snaar onder de vakbroeders en –zusters. En terecht. Juist ook in de SharePoint-projecten zie je toch regelmatig weer dat een ontwerp- en testfase overgeslagen wordt. Totdat je eindigt als een artikeltje in Computable. En ik had nog gewaarschuwd…

Governance, recordsmanagement en SharePoint 2010 Governance, juist in SharePoint, is geen Y2K-achtige consultants’ uitvinding, zoals sommige boze blog tongen beweren. Dat mag en het hoeft van mij ook geen geld te kosten, maar de risico’s zijn reëel en zelfs Microsoft zelf noemt het ontbreken van een governance plan ‘a clear recipe for disaster’. Daar kan geen dislaimer tegen op, me dunkt.

SharePoint 2010, recordsmanagement en #kbenp11 Een verslag van het geslaagde  KBenP Zomerevent in juni. Mijn eigen optredens stonden in het teken van SharePoint 2010 & recordsmanagement en emailarchivering. Als teaser voor de cursussen van GO-Opleidingen.

Stuur je sociale media met vakantie! Sociale media hebben een verslavende werking. We willen niets meer missen. Soms is het goed om even van 2.0 terug naar niks te gaan.

“Dus u wilt documenten en email managen in SharePoint 2010?” Een productreview van DMF van Macroview (o.a. emailarchivering in SharePoint) en 360° van Software Innovation (voor zaakgericht werken).

In place records in #Sharepoint 2010: “a brilliant upgrade” voor #recordsmanagement? Ook deze blog deed gelukkig wat stof opwaaien. Hoe de twee belangrijke vernieuwingen in SharePoint 2010 (in-place-records en documentsets) tot stand zijn gekomen weet ik niet, maar ergens hebben de ontwikkelaars niet over de bovenrand van hun cubicle heen gekeken. Doodzonde.

#SharePoint 2010: de farms groeien, maar ook de issues naar aanleiding van een whitepaper van Enterprise Strategy Group, getiteld Managing SharePoint as a Business-critical Application. Goed, alarmerend stuk van ESG, heikele issues.

#SharePoint 2010 #recordsmanagement #DoD5015.2 gecertificeerd met Gimmal Soft Certificering van recordsmanagement applicaties blijft, zeker in aanbestedingsprocedures, een rol spelen. De meerwaarde van productcertificering hierbij is nog steeds een twijfelachtig voor mij, waar organisaties essentiële functionaliteiten als een RM-module of audittrail niet toepassen na aankoop. Zelfs de nieuwe doos van Gimmal Soft wast dan niet witter.

#Recordsmanagement in #Office365 en #SharePoint Online Office 365 i.c.m. SharePoint Online met het aantrekkelijke pay-per-use model wordt ons als nieuwste snoepje van de week voorgehouden. Aantrekkelijk is het zeker, ware het niet dat serieus recordsmanagement belemmerd wordt door in-place-records-only… Ik heb deze blog met plezier voor repost aangeboden aan SPC NL.

Uit de cursus #Recordsmanagement en governance in #SharePoint 2010 Voor wie een start of doorstart gaat maken met recordsmanagement in SharePoint 2010 en wil weten wat er nou wel en niet kan met out-of-the-box SharePoint.

#BYOD – bring your own device – de cloud en #recordsmanagement De consument bepaalt, ook in de werkorganisatie, steeds meer hoe, wanneer en waarmee hij of zijn werkt. BYOD is een onstuitbare trend, maar om te voorkomen dat we niet bij de informatie kunnen die we nodig hebben voor ons werk en om te zorgen dat anderen, onbevoegden dat juist wel kunnen: recordsmanagement en informatiebeveiliging.

#Recordsmanagement strategieën vergelijken met #AIIM Industry Watch: waar staat jouw organisatie? Het laatste onderzoek van AIIM, met verse resultaten. Prima benchmark: waar staat jouw organisatie met digitaal werken en digitaal archiveren?

Terwijl we ons met archivarissen en DIVers druk lopen te maken over de archivering van sociale media, terwijl er nog zoveel e-mails en documentversies zijn vast te leggen voor verantwoording of nageslacht, zijn er andere clubjes in de samenleving druk mee om twitterberichten van politici vast te leggen. En dan niet die vanzelfsprekend-archivabele-tweet-die-een-overheidstransactie-naar-de-burger-tot-uitdrukking-brengt (ik schreef in dit verband al eerder over de spontane ‘DIV-reflex’ tot archiveren van sociale media). Nee het gaat in dit geval om tweets die er niet hadden mogen zijn, maar er wel al stonden, op het worldwideweb.

Politwoops, ‘een project van Hack de Overheid’, is een half jaar geleden gelanceerd als initiatief van onderzoeksjournalist Henk van Ess, uitgevoerd door Breyten Ernsting en Floris Dekker. Politwoops verzamelt twitterberichten van Nederlandse politici en  gebruikt uit de Twitter streaming API de melding dat een tweet ook weer is verwijderd. Vervolgens plaatst Hack de Overheid die verwijderde tweets weer op de site Politwoops. Hack de Overheid is een groep die zich inspant om politieke informatie en overheidsinformatie terug te geven aan het publieke domein. De groep organiseert campagnes als Open Data, om overheidsgegevens voor andere maatschappelijke doeleinden beschikbaar te krijgen dan uitsluitend binnen het overheidsdomein. Het doel is om daarmee meer transparantie in het politieke handelen en in overheidsactiviteiten te bewerkstelligen.

Bij de vraag of ook deze wel-geplaatste-maar-ook-weer-verwijderde-tweets gearchiveerd zouden moeten worden, is misschien ook de reden van het verwijderen interessant. Bij navraag blijken de verwijderaars er vooral op uit om tikfouten op hun zo onhandig kleine mobiele apparaten  (Iphones) te corrigeren na plaatsing. Maar soms is er duidelijk meer aan de hand en wekt de tweet de indruk dat er meer gezegd is dan politicus/politica in kwestie had gewild. En zelf, of door de partijvoorlichter of andere partij autoriteit er op gewezen, aan de noodrem heeft getrokken. Maar te laat dus voor de moderne internettechnologie. En als ik zelf snel door de schier eindeloze lijst twoops browse, krijg ik toch vooral de indruk dat tikfouten een kleine minderheid vormen en dat de meeste vallen onder politieke onhandigheden van dat moment.

En geeft die verwijderde tweet dan niet vaak een kijkje in de hersenpan van de politicus en is dat dan niet juist wat we willen weten? Zoals ook de Wikileaks-cables inzicht geven in wat er werkelijk om gaat in de hoofden van buitenlandse vertegenwoordigers in verre ambassades. En waarvan we eigenlijk willen weten wat er nou echt gedacht en geschreven wordt aan de ministeries in het eigen land. En niet alleen de opgepoetste waarheid  die vervolgens in de persconferentie of de krant verschijnt.

 Ook ambtenaren tweeten dat het een lieve lust is. Een enkele keer komen ze daarbij vervelend in het nieuws, bijvoorbeeld als een politiechef op persoonlijke titel (Grote Dame) voorbarig twittert over een  lopend onderzoek. De rol van recordsmanagement hierbij is wel iets om over na te denken, tenminste, als we eerst het e-mailprobleem hebben opgelost. Aan wie is het om te bepalen of versies van documenten worden bewaard of niet? Aan wie is het om te bepalen of tweets blijven bewaard en aan wie is het dan om te bepalen of verwijderde tweets niet alsnog zouden moeten worden bewaard? Ik zie daar toch een verband opdoemen; als het niet correct zou zijn om documentversies te verwijderen omdat ze ‘verwarring’ zouden kunnen stichten in de organisatie (of omdat ze de documenteigenaar onwelgevallig zijn of niet uitkomen) is het verwijderen van bedoelde en onbedoelde tweets dan ook niet correct?

 Tikfouten uitgesloten zijn gepubliceerde tweets mogelijk niet zonder rechtsgevolgen of andere (politieke) risico’s. Als ze waren geplaatst, hadden ze ook kunnen worden gelezen. In ieder geval houden de Politwoops de dames en heren politici scherp in deze verkiezingsperiode. Al lijkt de omvang van de twoops dat dan weer te weerspreken!