All posts tagged HNW

Voor wie zich dagelijks, zoals ik, in de sociale media stort om zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen in documentmanagement, recordsmanagement, SharePoint en alles daar om heen, is het toch nog gemakkelijk om net iets te missen. Een tweet, een blog, dat artikel of die ene Facebook update. Om iedereen zo aan het einde van 2011 ter wille te zijn, bied ik hierbij mijn eigen, geannoteerde ‘Blog gemist’. Een zap service met alle blogs van eric burger document management van 2011. Ik wens je fijne feestdagen en een prachtig 2012!

We quit what? E-mail? Het blog-jaar 2010 eindigde ik op de laatste dag met een kritische blik op de we-quit-mail of zero-email-policy activisten. Erg actueel ook weer, lees ook vooral de recente, uitstekende blog van Mark Fidelman.

AIIM Sharepoint Certificate Program De SharePoint 2010 Master Course van AIIM die ik in januari in San Francisco volgde biedt een degelijke basis voor de onderwerpen recordsmanagement en governance in SharePoint.

“It is the metadata stupid” Het op routeringsmetadata van CIA-documenten gebaseerde boek over Lee Harvey Oswald was een uitgelezen kans om het vakgebied in verband te brengen met mijn af en toe opspelende JFK-assassination fetisj. En leuk dat ik daarmee niet de enige was onder vakgenoten!

Verkiezingstijd: tijd voor politwoops! Een beetje in tegenspraak met mijn opvattingen over het belang van emailarchivering (laten we daar beginnen, voordat we ons druk maken over sociale media), maar deze was dan ook te leuk om te laten liggen.

SharePoint 2010 en recordsmanagement Eerste van 2011 in een reeks blogs over de mogelijkheden èn beperkingen van SharePoint 2010 voor de toepassing van recordsmanagement. Met bijzondere aandacht voor emailarchivering. Op basis van een whitepaper van RIMtech uit Canada,  een in recordsmanagement gespecialiseerde consultancy.

Enterprise Content Manegement: de toestand in de wereld Geschreven naar aanleiding van het periodieke Industry Watch onderzoek van AIIM naar ontwikkelingen en trends in de branche. E-mail staat (nog, weer) hoog op de prioriteitenlijst, maar “31% van de respondenten beschouwt e-mail management als ‘chaotisch’ (…) 39% slaat e-mailberichten nog altijd op in Outlook mappen (…) 27% heeft geen beleid dienaangaande.’

Een bekend DMS-probleem Op geen blog van 2011 kwamen zoveel reacties en retweets als deze. Mislukte DMS/RMA projecten raken blijkbaar een gevoelige  snaar onder de vakbroeders en –zusters. En terecht. Juist ook in de SharePoint-projecten zie je toch regelmatig weer dat een ontwerp- en testfase overgeslagen wordt. Totdat je eindigt als een artikeltje in Computable. En ik had nog gewaarschuwd…

Governance, recordsmanagement en SharePoint 2010 Governance, juist in SharePoint, is geen Y2K-achtige consultants’ uitvinding, zoals sommige boze blog tongen beweren. Dat mag en het hoeft van mij ook geen geld te kosten, maar de risico’s zijn reëel en zelfs Microsoft zelf noemt het ontbreken van een governance plan ‘a clear recipe for disaster’. Daar kan geen dislaimer tegen op, me dunkt.

SharePoint 2010, recordsmanagement en #kbenp11 Een verslag van het geslaagde  KBenP Zomerevent in juni. Mijn eigen optredens stonden in het teken van SharePoint 2010 & recordsmanagement en emailarchivering. Als teaser voor de cursussen van GO-Opleidingen.

Stuur je sociale media met vakantie! Sociale media hebben een verslavende werking. We willen niets meer missen. Soms is het goed om even van 2.0 terug naar niks te gaan.

“Dus u wilt documenten en email managen in SharePoint 2010?” Een productreview van DMF van Macroview (o.a. emailarchivering in SharePoint) en 360° van Software Innovation (voor zaakgericht werken).

In place records in #Sharepoint 2010: “a brilliant upgrade” voor #recordsmanagement? Ook deze blog deed gelukkig wat stof opwaaien. Hoe de twee belangrijke vernieuwingen in SharePoint 2010 (in-place-records en documentsets) tot stand zijn gekomen weet ik niet, maar ergens hebben de ontwikkelaars niet over de bovenrand van hun cubicle heen gekeken. Doodzonde.

#SharePoint 2010: de farms groeien, maar ook de issues naar aanleiding van een whitepaper van Enterprise Strategy Group, getiteld Managing SharePoint as a Business-critical Application. Goed, alarmerend stuk van ESG, heikele issues.

#SharePoint 2010 #recordsmanagement #DoD5015.2 gecertificeerd met Gimmal Soft Certificering van recordsmanagement applicaties blijft, zeker in aanbestedingsprocedures, een rol spelen. De meerwaarde van productcertificering hierbij is nog steeds een twijfelachtig voor mij, waar organisaties essentiële functionaliteiten als een RM-module of audittrail niet toepassen na aankoop. Zelfs de nieuwe doos van Gimmal Soft wast dan niet witter.

#Recordsmanagement in #Office365 en #SharePoint Online Office 365 i.c.m. SharePoint Online met het aantrekkelijke pay-per-use model wordt ons als nieuwste snoepje van de week voorgehouden. Aantrekkelijk is het zeker, ware het niet dat serieus recordsmanagement belemmerd wordt door in-place-records-only… Ik heb deze blog met plezier voor repost aangeboden aan SPC NL.

Uit de cursus #Recordsmanagement en governance in #SharePoint 2010 Voor wie een start of doorstart gaat maken met recordsmanagement in SharePoint 2010 en wil weten wat er nou wel en niet kan met out-of-the-box SharePoint.

#BYOD – bring your own device – de cloud en #recordsmanagement De consument bepaalt, ook in de werkorganisatie, steeds meer hoe, wanneer en waarmee hij of zijn werkt. BYOD is een onstuitbare trend, maar om te voorkomen dat we niet bij de informatie kunnen die we nodig hebben voor ons werk en om te zorgen dat anderen, onbevoegden dat juist wel kunnen: recordsmanagement en informatiebeveiliging.

#Recordsmanagement strategieën vergelijken met #AIIM Industry Watch: waar staat jouw organisatie? Het laatste onderzoek van AIIM, met verse resultaten. Prima benchmark: waar staat jouw organisatie met digitaal werken en digitaal archiveren?

Het is de Week van Het Nieuwe Werken! Om een passende match te vinden tussen IT-besparingen, gebouwkosten, de eisen van de moderne werknemer en een veranderende werkcultuur (HNW – Het Nieuwe Werken) starten steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen BYOD  of  ‘bring your own device’ projecten.Foto: CC BY-SA Sebastiaan ter Burg Ook de door bedrijven en gemeenten zelf aan hun medewerkers verstrekte iPads passen in deze ontwikkeling naar het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Vaak is er sprake van proefprojecten of experimenten. Tablets en notebooks worden vervolgens gebruikt voor zakelijk en privégebruik, zoals onze werk- en privétijd zich ook steeds meer vermengt. Goed voor de productiviteit èn de arbeidsvreugde.

Het werken op afstand is niet te stuiten, als een ‘freight train coming down the track’ zelfs en dat is mooi, voor bedrijf, werknemer en milieu. Wat opvalt in deze overgangsfase is de roekeloosheid waarmee organisaties zich in deze experimenten storten. Check Google en ‘bring your own device’ met ongeveer 73.100.000 resultaten: een aanmerkelijk deel gaat over beveiligingsissues. Toch zien organisaties het in de experimenten vaak een tijdje aan, voordat ze maatregelen nemen. Het gevolg is wel dat gevoelige bedrijfsinformatie ook ‘een tijdje’ in een onbeschermde omgeving verkeert. Documenten worden opgeslagen in  – privé – email-clients, op harde schijven of in consumer cloud services, zoals Dropbox, Google Docs en iCloud. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vaak geen idee hebben waaraan ze zich hebben overgeleverd als ze documenten in deze consumer cloudoplossingen opslaan. Er zijn nauwelijks garanties op het gebruik van je informatie, op tijdige vernietiging, zelfs op het behoud van je account. Wat betreft hergebruik van in de consumer cloud opgeslagen informatie weten we vaak nauwelijks meer dan dat de provider informatie doorverkoopt aan derden zodat we personalized advertenties er voor terug krijgen. Of is de paranoia van Jeffery Deaver’s Broken Window toch niet zo ver weg?

Natuurlijk worstelen bedrijven en instellingen met het vinden van veilige oplossingen en zijn er inmiddels verschillende maatregelen in de markt. Virtualisatie met een sterk beveiligde toegang lijkt daarbij wel tot een minimumeis te behoren. Lees het recente Forrester Consulting onderzoek over virtualisatietrends. Zowel de bedrijfsomgeving, de applicaties als de data zijn daarmee losgekoppeld van het apparaat zelf. Een off-line modus wordt meestal ondersteund met synchronisatie. Daar is nog wel een risico, met op de harde schijf achterblijvende data. Ook daarvoor zijn maatregelen te treffen, met Mobile Device Management. Behalve de meer bekende functionaliteit van  remote wipe waarmee data op afstand kunnen worden gewist, kan de nieuwe generatie MDM software een beveiligingsbeleid opleggen, dat HR-richtlijnen voor de thuiswerker overbodig lijkt te maken:

“The two nonnegotiable elements to look for in an MDM system are the ability to enforce security policies and to wipe remotely all the devices you support. Policy enforcement typically calls for a small client to be installed on the device, which in turn communicates with the MDM server. The server typically interfaces with the LDAP directory to determine the employee’s location, department, job title, supervisor, and other information. From there, the user is typically assigned to a group for which there will be a default policy that may, for example, require a strong password that’s entered every time the device is turned on; ensure on-device file encryption; disable the camera; and specify which applications are allowed, banned, or mandatory.”

Naast virtualisatie en MDM is een gebruikersvriendelijke koppeling en synchronisatie met het recordmanagement management systeem een must. Medewerkers zullen informatie, documenten en email lokaal blijven opslaan als ze niet ondersteund worden met tools voor snelle toegang tot het digitale archief. Of dat nu lokaal – ‘on-premises’  – of in de private cloud wordt gehost.  Colligo lijkt dat begrepen te hebben met zijn nieuwe module Colligo Briefcase. Nu nog in beta, biedt Briefcase straks ‘Secure Access to SharePoint on the iPad, online or offline’. Voor SharePoint 2010 of SharePoint Online. En geen synchronisatie zonder beveiligingsmaatregelen, in Briefcase zelf of door compatibiliteit met MDM oplossingen.

BYOD vraagt om robuuste beveiligingsmaatregelen, om oplossingen vanuit ICT, niet alleen om ‘zachte’ afspraken tussen werknemer en bedrijf. De werknemer van nu zoekt anders zijn eigen weg in de comfortabele mogelijkheden van iPads, iPhones, consumer cloudoplossingen, emailclients, schijven en sticks. En daarmee is de werkgever van de thuiswerker eigenlijk verder van huis dan voorheen.