opdrachten

Vanaf 2005 voerde eric burger document management opdrachten uit voor onder andere de volgende organisaties:

Provincie Friesland, Leeuwarden:

Onderzoek ‘Dielplak’, DMS/RMA in SharePoint Online (Office 365)

Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Hilversum:

Opstellen recordsmanagementbeleid

Hogeschool Inholland, Haarlem:Golfbreker

Advies en toetsing informatiemodel en recordsmanagement getuigschriften (ism Invenier)

Provincie Drenthe, Assen:

Toetsing Office 365 SharePoint Online recordsmanagement inrichting aan Programma van Eisen

GO Opleidingen, Voorburg:

Docent cursus Office 365 Compliance: veiligheid en archivering

Docent Cursus Recordsmanagement en governance in SharePoint on premise/online

Docent Cursus Recordsmanagement en governance in SharePoint 2010

Docent Cursus Doelmatig archiveren van e-mailberichten

Universiteit Leiden, Leiden:

Adviseur, Ondersteuning voorbereiding implementatie Office 365 en SharePoint Online, documentmanagement en recordsmanagement

Omgevingsdienst Haaglanden, Den Haag:

Online gebruikerstrainingen OneDrive, SharePoint en MS Teams

Adviseur SharePoint recordsmanagement bij PvE, aanbesteding en implementatie

Projectleider archivering bestuursarchief, contractarchief

Autoriteit Financiële Markten (AFM), Amsterdam:

Second opinion inrichting recordsmanagement functie SharePoint 2013

Centraal Fonds Volkshuisvesting, Baarn:

Projectleider implementatie  zaaksysteem en intranetportal SharePoint 2010/e-Connect

Gemeente Hengelo, Hengelo (Ov):

Functioneel DM/RM specialist zaaksysteem voor zaakgericht werken (SharePoint 2010/Microsoft Dynamics)

NS Stations, Nederlandse Spoorwegen, Utrecht:

Kwartiermaker rol recordsmanager a.i.

Projectleider contractmanagement en – beheer

NS Groep, Nederlandse Spoorwegen, Utrecht:

Recordsmanagement expert voor implementatie recordsmanagementbeleid

Documentair Informatiemanager a.i.

Bouwfonds real estate investment management, Hoevelaken:

Record manager a.i. en functioneel applicatiebeheer Decos

Centraal Fonds Volkshuisvesting, Naarden:

Advies document management systeem en archiefwettelijke instrumenten

Ondersteuning implementatie SharePoint 2007

Gemeentearchief Rotterdam, Rotterdam:

Gastheer ‘Praathuis Digibewust’

Staatsbosbeheer, Driebergen:

Projectmanager implementatie documentmanagement en recordsmanagement in SharePoint 2007

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amsterdam:

Testcoördinator koppeling EMC Documentum-Centricapplicatie (OVX, MVV4all)

Inrichting Digitale Werkplek (i.h.k.v. invoering WABO)

Coördinator acceptatietest EMC Documentum

Ministerie van OCW, Den Haag:

Moderator en redacteur online discussie Archiefvisie

Redactionele ondersteuning Project Archiefselectie op Orde

ICTU Programma Advies Overheid.nl, Den Haag:

Technisch advies Project Publicatie Decentrale Regelgeving op internet

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Haarlem:

Advies verbetering documentaire informatievoorziening

Rijkswaterstaat, ProGIS, Hoofddorp:

Detailontwerp en begeleiding uitplaatsing en digitalisering archieven

Detailontwerp digitaal werken

Nationaal Archief, Project DEVILS, Den Haag:

Advies m.b.t. rapport onderzoek shared services ICT-systemen Nederlands archiefwezen

Werkconferentie stakeholders Nederlandse archiefinstellingen

De Nederlandsche Bank, Amsterdam:

Training kwaliteitszorg in informatiemanagement

Training trends in document management