opdrachten

Vanaf 2005 voerde eric burger document management opdrachten uit voor onder andere de volgende organisaties:

Provincie Friesland, Leeuwarden

Onderzoek ‘Dielplak’, DMS/RMA in SharePoint Online (Office 365)

Hogeschool Inholland, Haarlem

Advies en toetsing informatiemodel en recordsmanagement getuigschriften (ism Invenier)

Provincie Drenthe, Assen

Toetsing Office 365 SharePoint Online recordsmanagement inrichting aan Programma van Eisen

Universiteit Leiden, Leiden

Adviseur, Ondersteuning voorbereiding implementatie Office 365 en SharePoint Online, documentmanagement en recordsmanagement

Omgevingsdienst Haaglanden, Den Haag

Adviseur SharePoint recordsmanagement bij PvE, aanbesteding en implementatie

Projectleider archivering bestuursarchief, contractarchief

Autoriteit Financiële Markten (AFM), Amsterdam

Second opinion inrichting recordsmanagement functie SharePoint 2013

Centraal Fonds Volkshuisvesting, Baarn

Projectleider implementatie  zaaksysteem en intranetportal SharePoint 2010/e-Connect

Gemeente Hengelo, Hengelo (Ov)

Functioneel DM/RM specialist zaaksysteem voor zaakgericht werken (SharePoint 2010/Microsoft Dynamics)

GO Opleidingen, Voorburg

Docent cursus Office 365 Compliance: veiligheid en archivering

Docent Cursus Recordsmanagement en governance in SharePoint on premise/online

Docent Cursus Recordsmanagement en governance in SharePoint 2010

Docent Cursus Doelmatig archiveren van e-mailberichten

NS Stations, Nederlandse Spoorwegen, Utrecht

Kwartiermaker rol recordsmanager a.i.

Projectleider contractmanagement en – beheer

NS Groep, Nederlandse Spoorwegen, Utrecht

Recordsmanagement expert voor implementatie recordsmanagementbeleid

Documentair Informatiemanager a.i.

Bouwfonds real estate investment management, Hoevelaken

Record manager a.i. en functioneel applicatiebeheer Decos

Centraal Fonds Volkshuisvesting, Naarden

Advies document management systeem en archiefwettelijke instrumenten

Ondersteuning implementatie SharePoint 2007

Stadkwadraat BV, De Bilt

Advies SharePoint implementatie

Workshops digitaal werken en digitaal archiveren

Gemeentearchief Rotterdam, Rotterdam

Gastheer ‘Praathuis Digibewust’

Staatsbosbeheer, Driebergen

Projectmanager implementatie documentmanagement en recordsmanagement in SharePoint 2007

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Amsterdam

Testcoördinator koppeling EMC Documentum-Centricapplicatie (OVX, MVV4all)

Inrichting Digitale Werkplek (i.h.k.v. invoering WABO)

Coördinator acceptatietest EMC Documentum

GolfbrekerMinisterie van OCW, Den Haag

Moderator en redacteur online discussie Archiefvisie

Redactionele ondersteuning Project Archiefselectie op Orde

ICTU Programma Advies Overheid.nl, Den Haag

Technisch advies Project Publicatie Decentrale Regelgeving op internet

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Haarlem

Advies verbetering documentaire informatievoorziening

Rijkswaterstaat, ProGIS, Hoofddorp

Detailontwerp en begeleiding uitplaatsing en digitalisering archieven

Detailontwerp digitaal werken

Nationaal Archief, Project DEVILS, Den Haag

Advies m.b.t. rapport onderzoek shared services ICT-systemen Nederlands archiefwezen

Werkconferentie stakeholders Nederlandse archiefinstellingen

De Nederlandsche Bank, Amsterdam

Training kwaliteitszorg in informatiemanagement

Training trends in document management