Alle berichten in SharePoint 2013

Organisaties en bedrijven verwachten veel van SharePoint. Verloren voorwerpen - foto: Eric BurgerJe schaft niet voor niets een platform aan met zoveel functionaliteit in zich. Maar ze zijn nog steeds slecht in het communiceren tussen de verschillende belangengroepen die er in de organisatie of het bedrijf een succes van moeten maken. Business, IT, communicatie en compliance (of de recordsmanager, de archivaris, de DIV): we moeten praten, maar het gaat moeizaam. In vergelijking met andere landen en regio’s in de wereld heeft de business in grote bedrijven in de Benelux een relatief grote stem in de keuze en implementatie van samenwerkingsoplossingen zoals SharePoint. Elders is dat blijkbaar anders en heeft IT meer te vertellen, zegt het recente (Benelux-deel-) rapport van Dimension Data. Voor succesvolle implementatie en governance van documentmanagement, recordsmanagement en zaakgericht werken in en met SharePoint is samenwerking tussen belanghebbenden onmisbaar. Wat kan de recordsmanager beter doen? Lees verder

Ieder jaar sluit2014 2015 illustratie: Eric Burger ik mijn blog af met een jaaroverzicht. Service voor de lezers en hier en daar mijn commentaar bij voortrazende ontwikkelingen, omdat soms ook de actualiteit van de blog al weer is achterhaald. Allereerst: lezers bedankt, ook de lezers   – en makers – van SharePoint & de cloud. Dank ook aan alle re-tweeters, likers en share-ers! Lees verder

Bij mijn presentaties,Had ik dat maar eerder geweten - foto: E. Burger projecten en trainingen over recordsmanagement in SharePoint zijn twee reacties opvallend dominant: ‘hadden we dat maar eerder geweten’ en ‘waarom heeft onze leverancier dat nooit verteld’. Of het nu SharePoint 2013 on premise of SharePoint Online in Office 365 betreft, SharePoint biedt rijke mogelijkheden voor digitale archivering. Maar keuzes voor recordsmanagement scenario’s moeten tijdig in een implementatie worden gemaakt, om te voorkomen dat een reeks aanpassingen en handmatige archiveringshandelingen later nieuwe investeringen en extra inzet van resources noodzaken.

Vaak zijn SharePoint-implementaties organisch gegroeid uit compleet afzonderlijke installaties door verschillende leveranciers. Centrale governance is dan meestal ver te zoeken. Migraties vanuit fileshares hebben vaak zonder kritische beoordeling plaats gevonden: beter alles meegenomen dan iets gemist lijkt daar het adagium. Wanneer documenten en – indien aanwezig – dossiers (bv. met behulp van documentsets) op geen enkele wijze zijn gelabeled, worden de mogelijkheden van automatisering van archivering in SharePoint gereduceerd. En neemt dus ook de winst uit investering in digitale archivering navenant af. En krijgt SharePoint bovendien als product kritiek: belangrijke records worden niet beveiligd tegen verwijdering of mutatie, documentbibliotheken stromen over zonder mogelijkheid tot ‘afromen’ naar een recordcenter.

Hoe kan dit nu worden doorbroken? Lees verder