Alle berichten in emailarchivering

Laat ik beginnen met iedereen te bedanken voor de positieve reacties op mijn blog over e-mail archivering! Reacties die langs verschillende kanalen tot mij kwamen. Leuk  – en inspirerend voor het nieuwe jaar.

Via twitter (hashtag #wqm) kwam ik in december in aanraking met een nieuwe beweging die e-mail afzweert en aankondigt verder te zullen communiceren via de sociale media.  Afgezien van de summiere en nog weinig overtuigende motivatie lijkt een sociale beweging (steunen kan via Facebook )  voor dit doel mij weinig zinvol. Ik heb de sociale media en vooral twitter de afgelopen tijd leren waarderen als een medium waarmee het zakelijk en privé erg gemakkelijk is om kennis te verwerven en nieuwe contacten te leggen. Twitter neemt ook een drempel weg in het communiceren met mensen. Allemaal verworvenheden van de nieuwe technologie van de sociale media. De inbox in Outlook wordt daardoor steeds leger. Maar zakelijk verkeer voer ik vaak via e-mail en papieren post. Niet omdat ik dat zo wil. De realiteit gebiedt dat; contracten, facturen, bevestigingen, dat soort zaken.

En hoewel het niet lang zal duren of iedere Nederlander heeft een e-mailadres, is het vooralsnog een minderheid die actief gebruik maakt van sociale media. Ik heb al eens eerder ergens gesteld dat het belachelijk elitair is om een gemeentelijke  Iphone-voorziening voor het melden van losse stoeptegels in te stellen. Nou snap ik ook wel dat experimenten nodig zijn om vooruitgang te bewerkstelligen. En dat er een tijd komt dat we – zelf bejaard – via een mobiel-achtig apparaatje de losse stoeptegel zullen melden. Maar voorlopig zouden we moeten willen investeren in overheidsdienstverlening voor allen.

Een sociale beweging om e-mail af te zweren lijkt me ook al weinig zinvol, omdat de technologische vooruitgang en adaptatie van vindingen zich niet laten leiden door dergelijke promotie. In het internettijdperk is het gebruik zelf de promotie. Dat de ‘oude’ communicatiemiddelen als verouderd achterblijven gaat dan vanzelf, of niet. Als enigszins manke analogie: de fiets is nog altijd een favoriet vervoersmiddel, daar heeft de Segway nog niets aan kunnen veranderen (toegegeven, de promotie daarvan laat ook te wensen over). De fiets is ook herontdekt, bijvoorbeeld door de politie, die lokaal de fiets prefereert boven paard, auto, motor of scooter.

E-mail zal veranderen en meegroeien met de sociale media. E-mailprogramma’s zelf zijn star en na vijftien jaar nog altijd wonderbaarlijk slecht afgestemd op de wensen en noden van gebruikers. De scheiding in verzonden en ontvangen berichten, het volgen van een correspondentie, het archiveren, het is allemaal tamelijk beroerd geregeld. De integratie van e-mail en sociale media is al aangekondigd en ongetwijfeld zal Facebook daar een enorme duw aan weten te geven. Laten we met de promotie van sociale media trouwens niet vergeten dat Google, Twitter en Facebook dolgraag onze content  – en documenten en foto’s e.d. – plaatsen, omdat die content vervolgens gebruikt wordt voor commerciële doeleinden. Door onze content uit handen te geven verliezen we ook zeggenschap en eigendom. Daar hoor ik de 2.0-promotors nog steeds te weinig over. De vluchtigheid van (privé-)contacten in sociale media herbergt  echter nog wel een ander risico: met de wens voor betere archiveringsfaciliteiten voor e-mail en sociale media ben je nog steeds een roepende in de woestijn en is er nog een missie te volbrengen in 2011.

Iedereen een prachtig, gezond en succesvol 2011 gewenst!

(afb. Segway van www.threadbombing.com)

update 03-01-2011: dank voor de reacties! En @ Ingmar Koch: www.digitalaction.nl is geregistreerd op naam van Marloes Pomp