interimmanagement

U wilt vooruit, niet stilstaan of achteruit. Recordsmanagement is in beweging. Aanpassingen in de organisatie en werkwijze zijn in gang gezet, staan op stapel of zijn aanstaande.Anker ketting In ieder geval komt het U niet goed uit om nu te lang met een vacture voor uw afdelings- of projectmanager te blijven zitten. Of uw records managementadviseur of documentair informatie manager te lang te moeten missen door vertrek of uitval.

Natuurlijk is de inzet van een tijdelijke procesmanager met generieke managementvaardigheden een optie. Maar die zal vaak niet in staat zijn om de noodzakelijke beslissingen te nemen of deskundig te kunnen adviseren, wanneer kwesties direct raken aan het vakgebied van recordsmanagement.

Ik heb die ervaring wel en ben graag die ‘missing link’ tussen recordsmanagement en ‘de rest van de organisatie’.  Ik verzorgde op interim basis in bedrijven, ZBO’s en gemeenten reeds de rollen van documentair informatiemanager, documentmanagement specialist en functioneel applicatiebeheerder. Nooit om op de winkel te passen, altijd om vernieuwing te brengen.